Egyesületünk szakértői

Turóczi György

egyesületi vezető, ipari, műszaki, fejlesztési és közlekedési szakértő


Turóczi György vagyok, 1977-ben születtem Jászberényben, 2013 decemberéig ott is éltem, mielőtt családommal Jászdózsára költöztünk.

Középiskolai tanulmányaimat Szolnokon a Pálffy János Műszeripari szakközépiskolában végeztem, ahol érettségivel műszerész szakmunkás bizonyítványt szereztem. Majd ugyanitt technikus képzésen finommechanikai és automatizálási technikusként végeztem 1998-ban.

Tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki karán folytattam nappali tagozaton, ahol 2002-ben géptervező és gépgyártás technológia szakon lediplomáztam és középfokú angol nyelvvizsgát is szereztem.

2013-ban pedig megszereztem a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hegesztőmérnöki (IWSD) diplomát.

Első hivatalos munkahelyem a jászberényi Aprítógépgyár volt 2002-ben, majd az Electroluxhoz tartozó Dometic zRt.-hez kerültem, jelenleg pedig a jászkiséri MÁV FKG kft. fejlesztési osztályán dolgozom, mint konstruktőr. Mindegyik munkahelyemen tervezőmérnökként dolgoztam, és dolgozom is, ahol járművek, gépek, berendezések innovatív és projekt szemléletű tervezésében vettem és veszek részt, nemzetközi viszonylatban is.

Főállás melletti egyéni vállalkozóként pedig szakmámhoz hűen, mérnöki, gépészeti tervezéssel foglalkozom.

A 13 éves mérnöki és innovatív, projekt szemléletű tapasztalatom alkalmassá tesz arra, hogy a Jászságban előforduló, ipari, közlekedési, általános műszaki feladatok, problémák megoldásában, valóban jól átgondolt és hiteles szakmai segítséget tudjak nyújtani. A szakmai problémák egyes esetekben pénzügyi, gazdasági és jogszabályi kérdéseket is felvetnek, az így komplexszé vált problémák sem jelentenek különösebb kihívást, hiszen eddigi tevékenységeim is erről szóltak és szólnak jelenleg is.


Terjéki Róbert

pénzügyi, gazdasági, banki szakértő


Terjéki Róbert vagyok, 1976-ben születtem Jászberényben, ahol jelenleg is élek.

    Jászberényben a Liska József Erősáramú szakközépiskolában érettségiztem.

    Felsőfokú tanulmányaimat a Szolnoki Főiskola kereskedelmi szakán folytattam nappali tagozaton, ahol 2002-ben közgazdász diplomát szereztem. Angolból és németből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 2005-ben megszereztem a Szolnoki Főiskolán az Európai Uniós Szakközgazdászi diplomát. 2010-ben pedig mérlegképes könyvelői képesítést szereztem.

    A szakmai tapasztalataimat logisztikusként szereztem meg. Utána az Egyesült Királyságban dolgoztam egy évet szálloda és vendéglátóiparban. Majd Magyarországon folytattam a munkámat az Unicredit Banknál, ahol pénzügyi tanácsadó és pályázatíró voltam. Jelenleg a hazai vendéglátásban tevékenykedek.

    Képességeim és a képesítésem alkalmassá tesz arra, hogy a Jászságban előforduló, gazdasági, pénzügyi, Európai Uniós feladatok, projektek, problémák megoldásában részt vegyek, amely nem nélkülözi az alapos szakmai tudást sem. Mind magánszemélyeknek, mind vállalkozóknak szakmámból adódóan tudok pénzügyi, gazdasági, banki, könyvelési tanácsokat adni, problémájukra megoldást találni.Urbán Zsanett

környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő 

Urbán Zsanett vagyok, 1990-ben születtem Jászberényben, Jászapátin élek.

   Az általános iskolai tanulmányaimat a jászapáti István Király Általános Iskolában illetve az érettségimet a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban szereztem.

   Egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen folytattam környezetmérnöki és hulladékgazdálkodási szakon, 2015-ben diplomázom.

   Bár pályakezdőnek számítok, de már valamennyi munkatapasztalattal rendelkezem. Nyári szakirányú gyakorlataimat több jászsági cégnél végeztem, ahol környezetirányítási, hulladékgazdálkodási területen szereztem tapasztalatot. Az egyetem és a gyakorlatot adó cégek segítségével részt vettem több szemináriumon és továbbképzésen, melyek témája a hulladékgazdálkodás és alternatív energiaforrások használata, kiaknázása, valamint a folyékony települési hulladékok biológiai hasznosítása..

   Tanulmányaim is tapasztalataim alapján bátran merem vállalni, hogy a felmerülő környezetvédelmi, környezetterhelési, hulladékgazdálkodási és szennyvíz gazdálkodási kérdésekben megfelelő és használható tanácsokkal tudom segíteni a felmerülő problémákat.

Turóczi Tímea

adó- és munkaügyi szakértő

Turóczi Tímea vagyok, 1980-ban születtem Jászberényben, Jászapátin éltem, 2014-től pedig Jászdózsán élek, családommal.

   Középiskolai tanulmányaimat Jászapátin végeztem a Mészáros Lőrinc Gimnáziumban, ahol 1999-ben végeztem érettségivel és vállalkozói ügyintézőként.

   Tanulmányaimat számos OKJ képzés követte:

- középfokú számítástechnikai és szoftverügyintéző,

- felsőfokú mérlegképes könyvelő,

- középfokú társadalombiztosítási ügyintéző,

- felsőfokú társadalombiztosítási szakértő.

   Első munkahelyem a jászberényi autószalon volt, majd Gábor-Pack kft, jelenleg pedig a Szatmári kft. jászberényi telephelyén dolgozom. Mindegyik munkahelyemen banki, pénzügyi, számlázási és munkaügyi feladatokat láttam el. Jelenleg pedig gyesen vagyok 2 kisfiammal.

   Mind tanulmányaim, mind munkáim kapcsán elegendő tapasztalatot szereztem könyvelési és munkaügyi területen ahhoz, hogy bátran felvállaljam azt segítségként. Az emberek többsége dolgozik, adózik, így munkaügyi, adóügyi kérdések megválaszolása, problémák megoldása, jogszabályok értelmezése igen nagy segítség lehet sok dolgozó ember, vagy éppen vállalkozás számára.

Farkas Ádám

jogi szakértő

Farkas Ádám vagyok, 1988-ban születtem Egerben, jelenleg Budapesten élek.

   Érettségimet az egri Dobó István Gimnáziumban szereztem. Tanulmányaimat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Karán folytatom jogász szakon, várhatóan 2016-ban fogok diplomázni.   

   Végzős joghallgatóként még nyilván kevés, de hasznos munkatapasztalattal rendelkezem. Érdeklődésem főként a polgári jog hagyományos részterületei felé irányul, így a társasági jogban, a szövetkezeti jogban, a civil szervezetekkel kapcsolatos joganyagban, a kötelmi jogban és a családjogban sikerült eddig jobban elmélyednem. Ebben nagy segítséget jelentettek az egyetemi szemináriumok. Mindemellett a fogyasztóvédelem, az infokommunikációs jog, az elektronikus kereskedelem és az internettel kapcsolatos szabályozási kihívások is foglalkoztatnak. Egy évig önkéntes munkát végeztem, majd nyári szakirányú gyakorlatom és egy szorgalmi időszakban adódott lehetőség révén már több ügyvédi irodában volt alkalmam a szakismereteim bővítésére. Leginkább az ügyvédi praxisban jellemzően előforduló hivatali eljárásokkal, bírósági vagy közjegyzői nemperes eljárásokkal (pl. ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárások, elektronikus cégeljárás, hitelezői igénybejelentések felszámolási eljárásban, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, stb…), okiratszerkesztéssel, folyamatban volt ügyek tanulmányozásával, eseti döntések keresésével, jogszabályi változások követésével kapcsolatos feladatokat kaptam. Természetesen az egyetemi tanulmányaim is rengeteg gyakorlatban hasznosítható ismeretet adtak.

   Mindezek tükrében úgy gondolom, mind magánszemélyeknek, mind cégeknek, vállalkozásoknak tudok jogi segítséget nyújtani, életükben, munkájukban felmerülő problémák megoldására.

Székelyné Túri Anita

informatikai szakértő

Székelyné Túri Anita vagyok, 1982-ben születtem Jászberényben és 2005 óta itt is élek.

   Középiskolai tanulmányaimat Szolnokon, a Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskolában, informatika szakon végeztem. Az érettségivel középfokú szoftverüzemeltetői vizsgát tettem, majd 2002-ben megszereztem a felsőfokú rendszerinformatikus képesítést. 2003 óta hallgatója vagyok az egri Eszterházy Károly Főiskolának, ahol tanulmányaimat kommunikáció történelem szakon, levelező tagozaton folytattam. Jelenleg államvizsga előtt állok.

   9 éve dolgozom számítástechnika területen, legutóbb a Electrolux Jászberényi telephelyén, az informatika részlegen volt alkalmam megtapasztalni egy világot átölelő hálózat működését, karbantartását  és felügyeletét, a számítógépes hardvert, rendszerszoftvert, alkalmazásszoftvert és valamennyi konfigurációt beleértve.

   2014. január 16. született első kisfiam Nimród, akivel jelenleg itthon vagyok, de hamarosan készülök visszatérni a munka világába.  

   Mai világunkat egyértelműen a számítástechnika és az informatika uralja, irányítja, így az ezekhez kapcsolódó problémák mindennaposak és megoldásuk sosem halogatható. Eddigi gyakorlati tapasztalataimmal és kiépült szakmai kapcsolati körömmel magánszemélyek és cégek, vállalkozások informatikai, számítástechnikai problémáit tudom megoldani, akár szoftver, akár üzemeltetési szinten.